Oravais Pensionärer

OBS!

Om du är intresserad finns nu Pehr Lövs information om vårdvilja under Webb länkar på vår hemsida.
Viktiga saker som kan lyssnas till och begrundas!

 

Träffar i april och maj

uppdateras senare

 

 

 

 

Smågrupps aktivitet

Måndagar:
Tisdagar:
Sega gubbar kl: 10-12, st1
Petanque träning kl: 15 - 17 på sportplan
Onsdagar:
Sega gummor kl. 10-12, abc
Torsdagar:
Petanque träning 15 - 17 på sportplan
Fredagar: - 

Gym Tallåsen alla vardagar kl. 8 - 16
Vid frågor kontakta:
Göran Westerlund tel: 040 573 3500
Karita Sillanpää  tel: 050 597 0405