Oravais Pensionärer

OBS!

Om du är intresserad finns nu Pehr Lövs information om vårdvilja under Webb länkar på vår hemsida.
Viktiga saker som kan lyssnas till och begrundas!

 

Botnia Paradice

15 0kt kl 13.00 på Vasa teater.

För tillfället har alla biljetter som föreningen reserverat (55 st) blivit bokade men om det 
ännu finns intresse kan jag försöka reservera flera.
Bindande anmälningar fr.o.m 9.9. 
Pris 35 €

Föreningen ordnar transport om coronaläget tillåter.

 

 

 

Smågrupps aktivitet

Måndagar:
Tisdagar:
Sega gubbar kl: 10-12, st1
Petanque träning kl: 15 - 17 på sportplan
Onsdagar:
Sega gummor kl. 10-12, abc
Torsdagar:
Petanque träning 15 - 17 på sportplan
Fredagar: - 

Gym Tallåsen alla vardagar kl. 8 - 16
Vid frågor kontakta:
Göran Westerlund tel: 040 573 3500
Karita Sillanpää  tel: 050 597 0405