Oravais Pensionärer

VÄLKOMMEN TILL ORAVAIS PENSIONÄRERS WEBBPLATS

Föreningen är en ideell och obunden förening med 371 medlemmar 31.12.2019.

Föreningens uppgift är:

-att verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen

-att ordna åtekommande sammankomster med olika programinslag

-att ordna resor, excursioner och teaterbesök

-att delta i Pensionärsförbundets verksamhet

-att äga och upprätthålla ett pensionärshem på Tallåsen, Oravais.