Oravais Pensionärer

Såhär enkelt är det att bli medlem : kontakta någon i styrelsen med nedanstående uppgifter, eller fyll i den elektroniska medlemsansökan längst ner på sidan.

Oravais Pensionärer r.f.

Namn ____________________________________________________
Adress ___________________________________________________
Postanstalt ________________________________________________
Telefonnummer _____________________________________________
E-post ____________________________________________________
Födelsedatum ______________________________________________

När Du har anmält Dig och förbundet har registrerat Dig, får Du förbundstidningen God Tid. Årsavgiften för år 2021 är 18€.   

Genom att bli medlem samtycker du till att dina uppgifter behandlas i samband med ansökan och medlemskap, du kan läsa mera om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Välkommen med i Pensionärsföreningen!     
-Livet stannar inte upp när du blir pensionär:
-du står i början av din tredje ålder, livserfaren och klok
-ännu har du mycket kvar att få och ge

Ett naturligt steg är nu att ansluta sig till den lokala pensionärsföreningen.
-genom att ansluta dig bidrar du till den röststyrka som behövs för att göra pensionärerna hörda i det samhälleliga beslutsfattandet.
-i föreningens regi kan du delta i bl.a. resor, teaterbesök, danser, fester och olika fysiska
aktiviteter.
-medlemskapet ger dig en föreningsgemenskap i din närmiljö.
-som medlem får du tidigningen GOD TID tio ggr i året med information om hälsovård, socialpolitik, mediciner, resor och pensionsfrågor.

Vår takorganisation är Svenska Pensionärsförbundet r.f. (SPF med 76 föreningar). SPF Österbotten r.f. med säte i Vasa omfattar 26 föreningar. Totalt har SPF över 20 000 medlemmar.

Meddela namn, adress, epost, mobiltel, födelsetid till någon av följande:

Goran.westerlund@outlook.com       040 5733500      (ordförande)

Karita.sillanpaa@netikka.fi                050 5970405     (sekreterare)

lillbacka.gunda@netikka.fi                  050 4945456     (medlemsansvarig)


Välkommen med

Oravais Pensionärer r.f.

Göran Westerlund, ordf.

Vår hemsida: www.oravais.spfpension.fi  

Elektronisk medlemsansökan

Skriv siffran 9 med bokstäver: