Oravais Pensionärer

Hösten första träff den 13 september 2019

21.10.2019 kl. 11:00
Släktforskning är intressant, det kan vi intyga. Ett 40-tal personer hade slutit upp för att lyssna till Stefan Gustafsson som berättade om sina släktrötter till Riif- och Theel-släkterna. Manne och Tage stod för musiken.

Vi är många som är intresserade av släktforskning men kanske i
inte kommer oss så långt att vi börjar söka våra rötter i kyrkböckerna. Och få är de släkter som har har blivit förevigade med egna böcker eller längre utredningar.  Stefan Gustafsson som själv hör till släktena Rijf och Theel har haft gott stöd i sin forskning med hjälp av de böcker och anteckningar som finns om hans släktrötter.
Men hur berör då ovannämnda släkter Oravais? Här har ju aldrig funnits varken Rijf eller Theel-släkter.

Jo. Vår mäktigaste byggnad i Oravais, nämligen Oravais kyrka är planerad och byggd av Jacob Rijf ( f. 1753, d. 1808) som var arkitekt och kyrkbyggare från Pedersöre. Han var den första finländare som studerade vid Stockholms konstakademins arkitektskola. Han hann bygga 11 kyrkor, de flesta i Österbotten men också i norra Finland. Den mäktigaste kyrkan han byggt finns emellertid i Sverige, i Skellefteå. Dessutom planerade han utvidgningen av Pedersöre kyrka, som gjordes till korskyrka under slutet av 1780-talet. Kälviäs kyrkas klockstapel är också hans arbete. Däremot hann han inte göra Kungholmens kyrkas (Stockholm) förnyelse färdigt före han dog 1808.

Så visst är han en del av Oravais histora!

Och Theel då? Jo, honom kan vi hitta som ägare av Kimo bruk.
Albreht Theel föddes 1704 och var son till handelsman Daniel Theel och hans hustru Gunborg. Hans far dog emellertid redan 1715 och änkan gifte om sig med handelsmannen och brukspatronen Anders Sahlstedt som då redan ägde Kimo Bruk. Anders Sahlstedt hade dock inga egna barn så han gjorde först Gunborgs äldre son Fredrik till förvaltare över Kimo Bruk. Han har lämnat i historien som mera nöjeslysten än allvarlig förvaltare av Kimo Bruk. Albrecht var sen den som fick ta över bruket och han hann vara ägare i över 20 år. Han dog 1757 och hans hustru sålde bruket till Finlay och Jennings. Men det är en annan historia. 

Efter kaffet bjöd Tage och Manne på pigg och glad musik.

Karita