Oravais Pensionärer

Datakurs 24 september - 5 december 2018

07.12.2018 kl. 13:48
Lärare Robert Riska från Svenska Pensionärsförbundet
Kursen hölls på förvaltningsgården i Oravais. Under de 5 studiedagarna deltog i medeltal 16 pers. 
Karita Sillanpää