Oravais Pensionärer

Hösten andra träff 26 oktober 2018

27.10.2018 kl. 12:29
Ett drygt 40-tal personer slöt upp för att lyssna på Håkan Wikströms föreläsning om "Gåtor i vår historia" samt lyssna till musik framförd av Jörn Blomqvist.

Trots att snön hade pudrat marken vit och det fanns risk för halka, vågade sig ett drygt 40-tal ut för att tillbringa en gemensam stund tillsammans på Tallåsen.
Vår ordförande önskade först alla hjärtligt välkomna och gav sen över mikrofonen till pensionerade gymnasierektorn Håkan Wikström som ledde oss in i kyrkohistoriens värld. Vi minns från vår egen skoltid att under historiatimmarna berättade läraren om för oss att den katolska kyrkan gjorde korståg till Finland under 1100- och 1200-talet, och med vapenmakt tvingade den finska befolkningen att gå över till katolska kyrkan. Men från vad? Katolska kyrkan, och historieskrivarna, ansåg att finnarna var hedningar men var det riktigt så? Senare forskningar har visat att man funnit kristna symboler som härstammar ända från 800-talet och som tyder på att kristendomen har varit utbredd här i Finland redan då. Varifrån kom den och med vem? Och gravsättet har varit likadant som  som på ryska sidan där den grekisk-ortodoxa kyrkan bred ut sig efter delningen av den katolska kyrkan i mitten av 1000-talet. Därtill har vi platsnamn som man tror härstammar från den ortodoxa grenen av den katolska kyrkan,-  helgon-namn,-  som under tidernas lopp har ändrats så att de passat in i de olika dialekterna som finns här. Intressant!
Kanske kyrkohistorien måste  skrivas om?

Efter kaffepausen tog Jörn Blomqvist över och framförde för oss gamla bekanta låtar. Många som inte tidigare hört Jörn förundrade sig över att en sån begåvad musiker slagit sig ner i Oravais. Ordförande kallade honom "Oravais egen trubadur" och den titeln tror jag att alla står bakom.

Karita