Oravais Pensionärer

Träff 15 februari på Tallåsen

21.02.2019 kl. 11:25
Ett 50-tal medlemmar bänkade sig runt borden för att höra på Lisen Bäcks information om dagens läge inom äldrevården. Tage och Manne stod för musiken.
Karita Sillanpää